Contoh Surat Pernyataan Ijin Keluarga

Contoh Surat Pernyataan Ahli Waris

Contoh Surat Pernyataan Ahli Waris diperlukan sebagai bukti untuk bukti untuk pengambilan hak warisan, jika seseorang telah meninggal.

Contoh Surat Pernyataan Kecelakaan

Contoh Surat Pernyataan Kecelakaan digunakan apabila dua pihak mengalami kecelakaan dan akan diselesaikan  dengan cara damai tanpa melibatkan polisi.  Kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan kecelakaan, dan dijadikan bukti sah apabila dikemudian hari terjadi masalah hukum dan lainnya.